Onko yrityksesi IT-infra
valmis tulevaisuuteen?

Vertaa yrityksesi tilannetta muihin. Tee nopea testi!

Onko yrityksesi Odottelija, Valmistautuja, Toimija vai Edelläkävijä? Yrityksen IT-infran tasolla on suora yhteys sen liiketoimintaan. Parhaimmillaan IT tukee koko liiketoiminnan kehittämistä ja auttaa yritystä parempiin tuloksiin.

Nykytilan kartoittaminen on ensimmäinen askel kohti seuraavaa tasoa.
Sen pohjalta voidaan tehdä selkeä kehityssuunnitelma ja aloittaa  konkreettiset toimenpiteet askel kerrallaan.

Näin valmistaudut tulevaisuuteen

  • Selvitä yrityksesi IT-infran nykyinen taso
  • Laadi selkeä kehityssuunnitelma
  • Fokusoi liiketoimintasi kannalta tärkeisiin alueisiin
  • Ajattele ja toimi pitkäjänteisesti
  • Etene koko ajan, mutta askel kerrallaan
Odottelija
16%
Valmistautuja
32%
Toimija
33%
Edelläkävijä
18%
Testaa IT-infran nykyinen taso

Edelläkävijät saavuttavat parempia tuloksia

Markkinatutkimusyhtiö IDC:n Future-Readiness Enterprise -tutkimus osoittaa, että IT-infran tasolla on selkeä yhteys yrityksen liiketoimintaan ja tuloksiin. Esimerkiksi eri ääripäitä edustavien Odottelijoiden ja Edelläkävijöiden välillä oli merkittäviä eroja mm. liikevaihdon kasvussa, myynnin ja tilauskannan kasvussa sekä työntekijöiden tuottavuudessa.

KPI (keskeiset suorituskykymittarit) kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana

% vastaajista

Edelläkävijät (n = 460)
Odottelijat (n = 417)

Asiakastyytyväisyyden kasvu

47%
30%

Liikevaihdon kasvu

42%
27%

Työntekijöiden tuottavuuden kasvu

39%
20%

Työntekijöiden pysyvyyden kasvu

38%
33%

Uusasiakashankinnan kasvu

37%
24%

Markkinoille tulon nopeutuminen

37%
31%

Myynnin ja tilauskannan kasvu

37%
18%

Voittomarginaalin kasvu

33%
21%

Lähde: IDC’s Future-Readiness Enterprise Study, June 2015, sponsored by Dell

Lataa IDC -tutkimus kokonaisuudessaan

Tilaa suomenkielinen uutiskirje