Enemmän tuloksia.
Automatisoitu IT-infrastruktuuri.

IDC:n tekemän tutkimuksen mukaan hyperkonvergoitu infrastruktuuri tarjoaa useita taloudellisia etuja perinteiseen konesaliin verrattuna. Nämä neljä syytä kertovat miksi yhä useammat konesaliprojektit toteutetaan hyperkonvergoidulla teknologialla.

1 | Parempi suorituskyky

Asiakastyytyväisyyden kulmakivi digitalisaation muokkaamassa markkinassa on IT:n kyky reagoida liiketoiminnan vaatimuksiin entistä lyhyemmässä ajassa. Hyperkonvergoitu konesali virtaviivaistaa IT:n toimintaa ja työnkulkua tarjoamalla parempaa joustavuutta sekä nopeampaa reagointikykyä asiakkaiden vaatimuksiin. IDC:n tutkimuksen mukaan hyperkonvergoituja konesaliratkaisuja käyttävät organisaatiot kehittivät 4.6x muita vastaajia enemmän uusia sovelluksia vuodessa.

2 | Enemmmän innovaatioita

Hyperkonvergoitu konesali vapauttaa IT-henkilöstön manuaalisesti tehtäviltä ylläpitotehtäviltä. Vapautunut aika voidaan hyödyntää uusien sovellusten ja palveluiden, kuten IDC:n tutkimuksen mukaan hyperkonvergoituja ratkaisuja hyödyntävät organisaatiot käyttävät ylläpitoon 41% vähemmän aikaa.

3 | Liiketoimintaan ketteryyttä

IT:n ketteryys parantaa liiketoiminnan reagointikykyä. IDC:n tutkimus osoittaa, että hyperkonvergoidut ratkaisut nopeuttivat organisaatioiden kykyä provisioida uusia sovelluksia ja palveluita sekä julkaista uusia palveluita jopa 4,4 kertaa perinteistä IT:tä käyttäviä yrityksiä nopeammin.

4 | Parempi kustannustehokkuus

Hyperkonvergoituja ratkaisuja käyttävillä yrityksillä on IDC:n tutkimuksen mukaan 96% vähemmän käyttökatkoja. Luotettavat IT-ratkaisut näkyvät käytännössä kustannustehokkuutena koko yrityksen toiminnassa.

4 Faktaa – Hyperkonvergoitu konesali alentaa liiketoimintasovellusten TCO-kustannuksia

Liiketoiminnan työkuormille kannattaa harkita ajoalustaksi hyperkonvergoitua infrastruktuuria. HCI-ratkaisut, kuten Dell EMC:n VxRail virtaviivaistavat konesalin ylläpitoa merkittävästi ja auttavat alentamaan omistamisen kustannuksia. Evaluator Groupin tuore tutkimus* vertailee VxRail-ratkaisua AWS On-Demand –pilvipalveluun.

Aloita teknologiamuutos täältä:
https://www.tiedonlahde.fi/vxrail/