Vähemmän on enemmän.
Automatisoitu IT-infrastruktuuri.

Hyperkonvergoitujen konesalien käyttöönotto yleistyy organisaatioiden pyrkiessä kehittämään kilpailukykyään digitalisoituvassa markkinassa.

1 | Vähemmän on enemmän

“Perinteinen tapa” rakentaa konesalia erillisillä palvelimilla, tallennusverkolla, tallennuskontrollereilla sekä levyhyllyillä johtaa ympäristöön, jossa hallinta hajautuu useiden eri työkalujen kautta tehtäväksi ja prosessien automatisointi voi olla erittäin vaikeaa. Hyperkonvergoitu konesaliratkaisu yhdistää erilliset resurssit yhdeksi helposti hallittavaksi ohjelmisto-ohjatuksi kokonaisuudeksi ja tarjoaa automatisoidun alustan liiketoimintasovelluksille. Hyperkonvergoidun ratkaisun tilantarve on myös konesalissa vain murto-osa perinteisen ratkaisun vaatimasta tilasta.

2 | Selkeytä konesalin hallinta

Konesalin kasvaessa saavutetaan monesti mittakaavan tuomia kustannushyötyjä raudan hankintahinnassa. Nämä säästöt usein hukkuvat monimutkaisen ympäristön ylläpitoon ja hallintaan. Hyperkonvergoidun konesalin sisäänrakennetulla automaatiolla ja keskitetyllä hallinnalla hallitset koko ympäristön yhdestä käyttöliittymästä.

3 | Automatisoi manuaalinen työ

Hyperkonvergoitu konesali-infrastruktuuri on käyttövalmis kokonaisratkaisu konesaliin, joka sisältää automaation sisäänrakennettuna. Automaatio vapauttaa merkittävästi aikaa manuaalisesta ylläpitotyöstä ja IT-henkilöstö voi keskittyä tukemaan yrityksen kilpailukykyä kehittäviä projekteja.

4 | Uudet palvelut nopeasti

Palveluiden provisiointi omasta konesalista yhtä helposti kuin pilvestä! Hyperkonvergoidulla konesalilla provisioit uudet järjestelmät ja virtuaalikoneet hetkessä!

5 | Paranna tiedon suojausta

Hyperkonvergoidun ratkaisun sisäänrakennettu tietoturva ja säännöstöpohjainen tiedon käsittely, mahdollistaa entistä luotettavamman tiedon suojauksen. Ongelmatilanteissa keskitetty hallinta ja infrastruktuuriin integroitu tiedon varmistus ja palautus mahdollistavat erittäin nopean reagointikyvyn.

IDC Future Ready Index paljastaa yleisimmät käyttökohteet:


Tyypillisimmät työkuormat konvergoiduilla alustoilla

Aloita teknologiamuutos täältä:
https://www.tiedonlahde.fi/vxrail/